Choć decyzja o rozwodzie niesie za sobą wiele przykrości i rozgoryczenia, warto zebrać się w sobie i walczyć o to, co nam się należy. Na tym etapie postępowania przyda się wiedza, co takiego można żądać od byłego małżonka.

Planując rozwód we Wrocławiu, warto udać się do znanej i cenionej kancelarii adwokackiej, która pomoże nam wygrać batalię z byłym małżonkiem.

Wspólny majątek

Majątek rozwodzących się małżonków ulega podziałowi. Aby na tym nie stracić, warto wcześniej na spokojnie przeanalizować, co takiego podlega podziałom, a co nie. Choć po zawarciu związku małżeńskiego obowiązywała nas wspólnota, pewnie część dóbr należała do kobiety. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno określają przedmioty, które przynależą jednemu małżonkowie jako majątek osobisty. Tak jest w przypadku zajmowania mieszkania, które przed ślubem zostało zakupione za pieniądze jednej ze stron. I choć małżonek przez wiele lat był tam zameldowany, nieruchomość nie będzie podlegała podziałowi. Wyjątek stanowi rozliczenie wkładu poniesionego w trakcie małżeństwa na remont mieszkania. Spadki i darowizny również nie wliczają się do majątku wspólnego. I nie ma znaczenia, czy otrzymane zostały przed ślubem czy w trakcie jego trwania. Podobna zasada dotyczy przedmiotów osobistych. W skład majątku osobistego zaliczane są niezbywalne prawa, np. do alimentów, własności przemysłowej czy prawa autorskie.

Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób dochodzić przed Sądem faktu, że te składniki majątku nie zaliczane są do majątku wspólnego, mimo że były małżonek twierdzi inaczej? W takiej sytuacji pomocne będzie skompletowanie dokumentów potwierdzających te okoliczności, np. akt własności, akt darowizny oraz inne pisma, z których wynika, że to druga strona jest wyłącznym właścicielem dochodzonego majątku wspólnego.

Alimenty na dzieci

Choć w świetle prawa małżonkowie przestają tworzyć związek małżeński, nie mniej jednak rozwód nie zwalnia ich z bycia rodzicami. Każda ze stron musi bowiem dokładać wszelkich starań, aby nadal należycie spełniać swoją funkcję.

Jeśli to kobieta będzie sprawowała osobistą pieczę nad wychowywaniem swoich pociech, wówczas były małżonek będzie zobligowany do płacenia alimentów. W tym celu potrzebna będzie stosowna dokumentacja, która pozwoli sędziemu orzec wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletnich, jak również możliwości finansowe ojca.

Alimenty na żonę

W niektórych przypadkach można również żądać od byłego małżonka alimentów na siebie. Konieczna w tym zakresie będzie niezbędna dokumentacja, która również będzie stanowiła podstawę do rozpatrzenia wniosku. Mile widziane będą zatem wszelkie faktury, rachunki, zaświadczenia itp. Alimenty można otrzymywać przez pięć lat od momentu orzeknięcia rozwodu lub do czasu wstąpienia w kolejny związek małżeński. Szalenie istotne znaczenie w kwestii przyznawania alimentów na żonę jest określenie, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Rozwód we Wrocławiu czy też w innym dużym mieście daje nam możliwość wyboru kancelarii adwokackiej, która pomoże nam rzetelnie przygotować się do rozprawy.